Poronhoidon näkökulmia

21. marraskuuta 2014

Poro on miljardibisnes!

Poron ja poronhoidon kulttuurinen ja symbolinen merkitys on mittaamaton. Poronhoito on kokonaisvaltainen elämäntapa, pohjoisen kulttuurin sielu ja pienten pohjoisten kylien elävöittäjä. Poronhoito on lappilaisen identiteetin perusaines ja poro itseoikeutetusti Lapin maakuntaeläin. Matkailijoiden "pakko nähdä" -listalla poro on kärkisijalla vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Ehkä juuri siksi poron taloudellinen merkitys on jäänyt tutkimuksissa ja julkisissa keskusteluissa vähälle huomiolle.

Poro on kuitenkin tarkasteltavissa myös euroina. Syyskuussa julkaistiin kiinnostava ruotsalaisselvitys, jossa kartoitettiin poron ja porotalouden ekonomiaa Suomessa ja Ruotsissa. Selvityksen mukaan porotalous on miljardibisnes. Poroon kytkeytyvä suora ja välillinen vuosiliikevaihto on maissamme yhteensä 1,3 miljardia euroa ja poro työllistää noin 15 000 henkeä. Suomen osuus tästä on peräti kaksi kolmasosaa. Nämä ovat Pohjois-Suomen mittakaavassa valtavan suuria lukuja.

Poromiehen siivu miljardeista ei ole se kaikkein mittavin. Rahanjaossa vähimmälle jää poronsa jalostajalle myyvä poromies. Hieman parempaa tulosta tekevät suoramyyjät. Poromiehen omaan pussiin jäävä osuus kasvaa tuotteiden jalostusasteen kasvun myötä. Taloudellisesti parhaiten pärjäävät poronsa pisimmälle tuotteistavat. Kaikilla tuotteistamiseen ei ole mahdollisuutta. Oman jalostamisen kautta syntyy kuitenkin myös yhteistä hyvää tuotevalikoiman ja laadun kasvun myötä. Niinpä sekä ettotöissä urakoivalla että tuotekehitykseen satsaavalla poromiehellä on poron ekonomisessa ketjussa oma tärkeä roolinsa.

Rahassa mitattuna selkeästi parasta tulosta tehdään valmiiden tuotteiden, toisin sanoen jalosteiden ja palvelujen, myynnissä. Poro tekee kauppansa ruoka-annoksina ravintoloissa, matkailuelämyksinä porotiloilla ja tapahtumissa, käyttö- ja koristetuotteina monenlaisissa myymälöissä, luksusvaatteina ja asusteina maailman muotitaloissa. Poron suosion kasvu on ollut varsinainen menestystarina ja edellytykset jatkaa tällä kehityksen polulla ovat perustoiltaan erittäin hyvät.

Poro on ainutlaatuinen arktinen eläin, jonka varaan on hyvä rakentaa monisärmäistä talouskasvua tulevaisuudessa.

Share:
Sisällön tarjoaa Blogger.