25. elokuuta 2015

Poroihin liittyvät kesäajan työt Inarissa

Kirjoittaja: Maaren Angeli

Sain tehtäväkseni kirjoittaa blogitekstin poroihin liittyvistä kesäajan töistä Inarissa. Inari on aika laaja alue, ja Inarin kuntaan kuuluu kahdeksan paliskuntaa. Nämä pohjoisen paliskunnat eroavat toisistaan eri tavoin. Alueiden eroavaisuuksien takia jokaisessa paliskunnassa on heille itselleen sopivat, omanlaisensa poronhoitotavat. Poroja hoidetaan myös paliskuntien sisällä eri tavoin. Poronhoito myötäilee vuodenkiertoa sekä siihen vaikuttavia luonnonolosuhteita ja vaihtelee siten myös niiden mukaan vuosittain.


Uusi poronhoitovuosi alkaa aina ensimmäinen päivä kesäkuuta. Noin puolessa Inarin alueen paliskunnista vasat merkataan tavallisesti kesämerkkauksissa. Porojen liikehdintää ja kokoontumista seurataan kesäkuun puolivälin jälkeen aktiivisesti ja ensimmäiset vasat merkataan tavallisesti juhannuksen aikoihin. Säät ja räkkätilanne vaikuttavat porojen kasaantumiseen ja merkintöjen onnistumiseen. Merkittömiksi jääneet vasat merkataan syyserotusten yhteydessä. Kesämerkkaukset ovat poroperheiden kesän kohokohta, ja niissä on mukana poronhoitajia aina lapsista ikäihmisiin. Inarissa myös naisten ja lasten osuus poronomistajista on suuri ja poronhoito on perhekeskeistä. Lapset saavat jo varhain omat poromerkkinsä ja heidät otetaan pienestä pitäen mukaan poronhoitotöihin. Samalla he oppivat alueensa poronhoitotavat ja kulttuurin. Poronhoito on sosiaalista työtä, jossa poroja hoidetaan yleensä yhdessä suvun, perheen tai tokkakunnan kanssa.


Osa poromiehistä tekee heiniä poroillensa heinä-elokuussa. Isompien peltojen omistajilla heiniä voi riittää myyntiin asti. Jotkut tekevät myös kerppuja ja kortetta pienimuotoisesti. Kesällä on aikaa kunnostaa ja rakentaa omia sekä paliskuntien aitoja. Myös poromiesten tärkeät työvälineet kuten mönkijät ja kelkat korjataan kesän aikana kuntoon. Tosin uudet koneet viedään usein merkkihuoltoon, koska uutta tekniikkaa ei voida itse juuri korjata.

Paliskunnat suunnittelevat toimintaansa, valmistelevat kustannusarviot porotalousneuvojien kanssa ja aloittavat projektit. Työ aloitetaan usein jo keväällä lumen aikaan, jolloin rakennustarvikkeiden kuljetus on helpompaa. Kaikilla paliskunnilla on isoja aitarakennelmia jotka vaativat jatkuvaa kunnossapitoa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti