Poronhoidon näkökulmia

14. maaliskuuta 2022

Paliskuntain yhdistys eroaa Kaivosvastuuverkostosta

TIEDOTE 14.3.2022

Paliskuntain yhdistys eroaa Kaivosvastuuverkostosta: Hallituksen esitys kaivoslaiksi vie kaivosalan vastuullisuudelta pohjan

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle toimittama hallituksen esitys kaivoslaiksi jättää huomiotta sekä Marinin hallitusohjelman tavoitteet, että lain toimivuuden arvioinnissa todetut muutostarpeet. Kaivosvastuuverkoston tehtäväksi jää kaivostoiminnan viherpesu. Poronhoidon edustus verkostossa päättyy tähän.

Marinin hallitusohjelman tavoitteita kaivoslain uudistamisessa ovat ympäristönsuojelun tason, paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Lisäksi tavoitteena on vähentää ristiriitoja poronhoidon ja muiden maankäyttömuotojen välillä. Kaivoslain toimivuuden arvioinnista julkaistussa raportissa todetaan yksiselitteisesti: ”Poronhoidon nimenomaista huomioonottamista ja paliskuntien osallisuutta koskevien säännösten soveltamisala olisi paliskuntien yhdenmukaisen aseman saavuttamiseksi lupamenettelyssä laajennettava koskemaan koko poronhoitoaluetta, ei vain sitä suppeampaa erityistä poronhoitoaluetta (Vihervuori 2019).”

Edellä todetut hyvät tavoitteet jäävät toteutumatta hallituksen esityksessä kaivoslaiksi. Kaivosviranomaisen lupapäätöksissä olisi välttämätöntä antaa määräykset poronhoidolle aiheutuvien haittojen estämiseksi koko poronhoitoalueella. Hallituksen esityksessä asia typistetään ilmoitusvelvollisuuteen, mikä on uudistuksena merkityksetön. Poronhoidon huomioon ottaminen ja paliskuntien yhdenvertainen kohtelu eivät toteudu.

Suomalaiset havahtuivat laajamittaisesti vaatimaan kaivostoiminnalta vastuullisuutta Talvivaaran mittaamattoman suuren ja peruuttamattoman ympäristökatastrofin myötä. Kritiikkiin vastaamiseksi perustettiin Kaivosvastuuverkosto, jonka toiminnassa Paliskuntain yhdistys on ollut aktiivisesti mukana, viimevuodet verkoston varapuheenjohtajan roolissa. Tarve kaivostoiminnan vastuullisuudelle oli tuolloin ja on yhä suorastaan huutava.

Hallituksen esitys kaivoslaiksi mitätöi vuosien aikana tehdyn työn. Laki mahdollistaa poronhoidon, maanomistajien ja luonnon olemassa olevat oikeudet varastavan toiminnan. Elinvoimainen luonto, puhtaat vedet ja tila toimia ovat pohjoisen ruoantuotannon ja elämän perusta. Kaivoslakiesitys lahjoittaa pohjoisen elämän perusedellytykset kansainväliseen pörssipeliin.

Vastuullisen kaivostoiminnan edellytys on oikeudenmukainen lainsäädäntö. Ainoastaan kestävän lainsäädännön päälle rakennettua kaivostoimintaa voidaan edistää vapaaehtoisin, hyvän toimintatavan periaattein Kaivosvastuuverkostossa. Nyt tällaista perustaa ei ole, eikä näytä tulevan. Kelvottoman lainsäädännön johdosta Kaivosvastuuverkoston tarkoitus ja toiminta typistyvät väistämättä viherpesuksi.

Poronhoidon pettymys koko kaivosalaan ja hallituksen lakiesitykseen on valtava. Vuosien työ kaivosalan vastuullisuuden kehittämisen äärellä on valumassa suohon.

Lisätiedot:

Paliskuntain yhdistys, 016 331 6000

Share:

0 Comments:

Lähetä kommentti

Sisällön tarjoaa Blogger.